مقطع استيودنتي:

کارآموزی بالینی شامل آموزش مراقبتهای بهداشتی درمانی سرپایی در درمانگاه ها، بیمارستان ها و مراکز عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور، آموزش بر بالین بیماران بستری و درس های نظری است. طول دوره استیودنتی 12 ماه بشرح ذیل می باشد :

- 3 ماه کارآموزی داخلی و 1 ماه دروس طب داخلی و استدلال بالینی به میزان 2 واحد، به همراه درس اخلاق پزشکی(2واحد) و دوره توانمند سازی (مجموعا 4 ماه)
- 2 ماه کارآموزی زنان به همراه 3 واحد درس تئوری بالینی زنان

- 3 ماه کارآموزی اطفال به همراه 5 واحد درس تئوری بالینی اطفال

- 3 ماه کارآموزی جراحی به همراه 4 واحد درس تئوری بالینی جراحی 1 و 2 واحد درس تئوری بالینی جراحی 2

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-10 13:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ