اهداف و برنامه هاى آموزشى بخش هاى بالينى
اهميت دوره بالينى آموزش پزشكى عمومى از آن جهت است كه دانشجويان مهارتهاى لازم براى تشخيص و درمان بيماريها را در بخشهاى مختلف بالينى كسب خواهند نمود. گستردگى بخشها و مراكز بيمارستانى در كنار حجم بالاى امورات درمانى بگونه اى است كه بعضا كيفيت برنامه هاى آموزشى را تحت تاثير قرار داده و حتى ممكن است به حاشيه ببرد. در اين راستا و به منظور حفظ كيفيت آموزش دانشجويان پزشكى عمومى و اطمينان از تحقق حداقل اهداف آموزشى، گروههاى آموزشى اقدام به تهيه كتابچه اهداف و برنامه هاى آموزشى نموده اند. كتابچه هاى فوق به گونه اى طراحى شده اند كه علاوه بر ذكر اهداف آموزشى، با ذكر محل و نحوه ارائه هدف مورد نظر، چگونگى تحقق آنها نيز بيان شده است. قوانين آموزشى و نحوه ارزيابى دانشجويان از موارد ديگرى است كه در كتابچه هاى فوق آورده شده است.
بديهى است از اهداف آموزشى ذكر شده به عنوان يكى از شاخص هاى ارزيابى كيفيت آموزش ارائه شده در نظارت ها استفاده خواهد شد. انتظار ميرود دانشجويان با نگاه مستمر به اهداف فوق، آنها را به عنوان مطالبه خود از گروههاى آموزشى در نظر گرفته و در صورت مشاهده عدم تطابق برنامه هاى آموزشى با اهداف ذكر شده و يا عدم تحقق حداقلى برنامه هاى فوق، موارد را به معاونت آموزشى پزشكى عمومى دانشكده پزشكى منتقل نمايند

 زنان
  ارتوپدی
  اطفال
  اورولوژی
  جراحی عمومی
  پوست
  توانبخشی
  چشم
  داخلی
  رادیولوژی
  روانپزشكي
  قلب
  نورولوژي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-24 11:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ