جدول دروس مقطع کارآموزی 1 ( استیودنتی)
                                                          

 
نام درس
شماره درس
تعداد
واحد
تعداد
ماه
اخلاق پزشکی
101444
2
8 روز
کارآموزی داخلی 1
1014711
9
4 ماه
طب داخلي و استدلال باليني
1015511
2
کارآموزی زنان
101561
6
2 ماه
 
تئوری بالینی زنان
1015261
3
کارآموزی کودکان 1
1014731
9
3 ماه
 
تئوری بالینی کودکان
1015271
5
کارآموزی جراحی
101528
9 واحد
3 ماه
 
تئوري باليني جراحي 1
1015621
4 واحد
تئوري باليني جراحي 2
1015631
2 واحد
کارآموزی احیاء قلبی-ریوی
(CPR)
1015514
5/0 واحد
-

 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-17 11:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ