دوره باليني به سه دوره استيودنتي ، اکسترني و اينترني تقسيم مي شود :

مدت تحصيل در دوره استيودنتي يکسال(شامل دو نيمسال تحصيلي ) ،دروه اکسترني يکسال  و در دوره اينترني يکسال و 4 ماه به طول         

مي انجامد .

قوانين و مقررات هر مقطع را ميتوانيد از منوهاي سمت راست مشاهده نماييد .


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-24 10:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ