تغيير رشتـه

دانشجويان دوره دکتري پزشکي در طول دوران تحصيل خود، در صورت داشتن شرايطي به شرح زير و موافقت دانشگاه مربوط، ميتواند به رشته ديگري در همان گروه آموزشي تغيير رشته دهد:

ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

حداقل 6/1 و حداكثر 3/1 واحد كل دوره را گذرانده باشد.

نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پائين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-21 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ