مرخصي تحصيلـي

دانشجو در طول دورة تحصيل مي تواند از چهارترم مرخصي تحصيلي استفاده نمايد که 2 نيمسال آن مربوط به دورة علوم پايه و مقدمات باليني و دو نيمسال آن مربوط به دورة کارآموزي و کارورزي مقطع باليني مي باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-21 11:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ