حذف و اضافه و حذف نهايي

- حذف و اضافه

دانشجو مي تواند در هر نيمسال تا دو هفته پس از شروع نيمسال حداکثر دو درس خود را حذف و يا دو درس ديگر را اضافه نمايد يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجايي نمايد. مشروط به اينکه تعداد واحدهاي انتخابي از حدمجاز تجاوز نکند.

- حذف نهايي

دانشجو در مرحله اول پزشکي (علوم پايه) مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي فقط يکي از درس هاي خود را با تائيد گروه آموزشي مربوطه حذف نهائي نمايد مشروط به اينکه: اولاً: غيبت در آن درس بيش از17/4  نباشد. ثانياً: تعداد واحدها از حد مجاز (12 واحد) کمتر نشود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-21 11:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ