آموزش پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی شیراز

 

طول دوره پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی شیراز حدود ۷ سال بوده که به چهار مقطع عمده تقسیم می شود که شامل علوم پایه، فیزیوپاتولوژی (مقدمات بالینی)، کارآموزی و کارورزی میشود
که شمای کلی آن در زیر به نمایش گذاشته شده است.

 

 

شمای کلی دوره پزشکی عمومی شیراز

 

دوره علوم پایه: در این دوره دانشجو با مفاهیم پایه ای علم پزشکی که برای تشخیص و درمان بیماری ها لازم است آشنا می گردد. در دوره علوم پایه  که طی پنج نیم سال (ترم) یا دو سال و نیم ارایه می شود
کل دروس عمومی ( 24 واحد) ، همراه با کل دروس اختصاصی مختص مقطع علوم پایه (5/46واحد) ، و همچنین تمامی دروس شناور (15 واحد) و ۴ واحد به صورت اختیاری به دانشجویان ارائه می گردد.
برای مشاهده جزئیات بیشتر میتوانید به قسمت "علوم پایه" در همین سایت مراجعه نمایید.
دوره فیزیوپاتولوژی( مقدمات بالینی): در این دوره که به مدت یک سال یا همان دو نیمسال آموزشی برگزار می گردد دانشجو با مفاهیم نظری بیماری ها  آشنا می شود. شرط لازم برای ورود به این مقطع،
گذراندن آزمون جامع علوم پایه می باشد. برای مشاهده جزئیات بیشتر میتوانید به قسمت " دوره فیزیوپاتولوژی " در همین سایت مراجعه نمایید.
مقطع کارآموزی: در این مقطع دانشجو با ورود به بخش های بالینی به صورت مستقیم در جریان تشخیص و درمان بیماری ها قرار گرفته و برای گرفتن مسئولیت کشیک های دوران کارورزی آماده می‌شود.
این مقطع شامل ۲ سال بوده که سال اول آن به عنوان "دوره استیودنتی" و سال دوم آن به عنوان "دوره اکسترنی" شناخته می شود. در دوره اکسترنی، بر اساس سیستم آموزش دانشکده پزشکی شیراز،
دانشجویان موظف هستند که کشیکهای شب را در کنار کارورزان (اینترنها) تمرین نموده تا برای مسئولیت های آینده آماده گرددند.برای مشاهده جزئیات بیشتر میتوانید به قسمت "دوره بالینی" در همین سایت مراجعه نمایید.
مقطع کارورزی: در این دوره که به عنوان "دوره  اینترنی" نیز  شناخته می‌شود و طول مدت آن یک سال و نیم یا سه نیم سال آموزشی می باشد، 
دانشجو با نظارت دستیاران و اساتید بخش های بالینی مسئولیت تشخیص و درمان بیماران را با گذزاندن کشیک های شبانه به عهده می گیرد. جهت مشاهده جزئیات بیشتر میتوانید به "دوره بالینی" در همین سایت مراجعه نمایید.

 
 
 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-3-18 10:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ