تسهیلات آموزشي پژوهشي ورفاهي ويژه استعداهاي درخشان

 

1-دانشجويا ن استعداهاي درخشان مجازند فقط يک نوبت قبل از خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزمون مقطع بالاتر شرکت کنند

2-حداکثر 10 درصد ظرفيت پذيرش مازاد درهررشته به دانشجويان استعداددرخشان تعلق ميگيرد جهت استفاده از اين سهميه شرکت در آزمون و کسب حداقل 90 درصد نمره اي که آخرين نفر گزينش آزاد رشته /محل مربوطه به دست آورده لازم ميباشد

3-دانشجويا ن مشمول اين آيين نامه ميتوانند طرح نيروي انساني خودرا در سازمانها و مراکز آموزشي ،پژوهشي درماني ويا مديريتي مرتبط با علوم پزشکي بگذرانند مشروط براينکه سازمانهاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند

4-دانشجويان استعداددرخشان دوره دکتراي حرفه اي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل17 در دو نيمسال تحصيلي و تاييد استاد مشاوربطورهمزمان در يکي از رشته هاي کارشناسي يا MPH دانشگاههاي کشور در همان شهرمحل تحصيل رشته اول به ادامه تحصيل پردازند

5-به منظور هدايت فعاليتهاي آموزشي پژوهشي اين دانشجويان يکي از اعضاي هيات علمي ترجيحا داراي مرتبه استادياري به بالارا به عنوان استاد مشاور دانشجو تعيين مينمايند

6-دانشجو ميتواند به پيشنهاد دفتر و تاييد معاونت آموزشي دانشکده دروس عمومي را بطور غير حضوري بگذراند.اين دروس جزءحدنصاب واحدهاي درسي در آن نيمسال منظور نمي گردد

7-دانشجو ميتواند درهر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استادمشاورو تاييد معاونت آموزشي دانشکده مربوطه تا 27 واحد درسي را بگذراند

8-دانشگاه ميتواند به منظور آموزش مباحث جديد به دانشجويان استعداددرخشان کلاسهاي ويژه اي تشکيل دهد

9-دانشگاه موظف است کلاسهاي ويژه آموزش زبان ،مهارتهاي رايانه،مديريت،روش تحقيق و ساير موارد مشابه براساس نيازسنجي دانشجويان استعداد درخشان با تخفيف ويژه ارايه دهد

10-دانشگاه ميتواند امکانات لازم را براي شرکت دانشجويان استعداد درخشان درکنفرانسهاي علمي وکارگاههاي داخل و خارج کشور فراهم نمايد

11- دانشگاه موظف به پرداخت کمک هزينه هاي لازم جهت تحقيق در زمينه موضوع و تهيه پايان نامه هاي تحقيقاتي برحسب مورد و شرايط هردانشگاه اقدام نمايد

12-دانشگاه موظف است اقدامات لازم جهت اعطاي وام و کمک هزينه تحصيلي، خوابگاه،بن خريد کتاب و تسهيلات استفاده از کتابخانه ها،آزمايشگاه ها،رايانه واينترنت و امکانات زيارتي،تفريحي،ورزشي براي دانشجويان استعداد درخشان به عمل آورد


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-29 13:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ