معاونت آموزشی دانشکده های دیگر علوم پزشکی

- معاونت آموزش دانشکده داروسازی

                                                            http://pharmacy.sums.ac.ir/fa/vice-chancellor/education-vic/

 

- معاونت آموزش دانشکده  دندانپزشکی                                                     

           http://dental.sums.ac.ir/vice-chancellor/omoreamozesh/


 

        http://schealth.sums.ac.ir/vice-chancellors/educational/


 

        http://nurs-midwif.sums.ac.ir/

 

- معاونت آموزش دانشکده علوم توانبخشی

                                                                         http://rhsch.sums.ac.ir/gorohhayeamoozeshi/

 

 معاونت آموزش دانشکده پیراپزشکی

                                                                               http://paramed.sums.ac.ir/moavenat/education/

 

 معاونت آموزش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی                                                          

    http://mgsch.sums.ac.ir/moavenatha/amozeshi/

 

- معاونت آموزش دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب(س)(لارستان)       

     http://larnurse.sums.ac.ir/vice-chancellor/moavenamozeshi/

 


- معاونت آموزش دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)                                         

- معاونت آموزش دانشکده بهداشت و تغذیه                                                     

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-21 7:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ