برنامه كارگاه CPR


برنامه درس پزشكي مبتني بر شواهد نيمسال اول 98
 

 مدارک تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود پزشکی 98برنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی نیمسال اول 98برنامه دروس ادغام دانشجویان پزشکی نیمسال  اول 98برنامه کلی ارائه دروس دانشجویان پزشکی نیمسال اول 98برنامه دروس عملی دانشجویان پزشکی نیمسال اول 98برنامه دروس فیزیوپاتولوژی نیمسال اول 98برنامه دروس کلینیکال فارماکولوژی نیمسال  دوم 98-97اطلاعیه مربوط به درس پزشکی قانونی نیمسال اول 98-99

123_12214.jpg]اطلاعیه مهم در خصوص اخذ شهریه جهت دانشجویان متقاضی فرصت ارفاق آموزشی

123_12214.jpg]


اختصاص 15 روز از دوره اینترنتی به بخش قلب

123_12214.jpg]منابع آزمون فلوشیپ

123_12214.jpg]قابل توجه دانشجویان متقاضی آزمون پذیرش دستیار ، آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی جهت اطلاع از منابع آزمون به سایت sanjeshp.ir مراجعه نمایید

123_12214.jpg]دستورالعمل جابجايي هاي بين بيمارستاني بيماران

123_12214.jpg]


 
آئين نامه جدید آموزشی دوره بالينی دکتری عمومی پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-8-20 11:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ