معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشکده پزشکی یکی از معاونتهای فعال ومهم دانشکده می باشد که علاوه بر انجام فعالیتهای مختلف در ارتباط با امور دانشجویان به فعالیت در حوزه امور فرهنگی می پردازد. این معاونت با شناسایی قابلیتها وتوانمندیهای دانشجویان در تعاملات منظم و منسجم، فراهم اوردن امکانات و سازماندهی در راستای ارتقای سطح فرهنگی وهنری دانشجویان در جهت برنامه های راهبردی مربوط به مصوبات شورای فرهنگی سهم مهمی در ارتقای فرهنگی دانشکده عهده دار می باشد.تلاش مضاعف در خصوص رشد خلاقیتها و پرورش استعدادها در زمینه­های مختلف فرهنگی وهنری برعهده امور
فرهنگی این معاونت می باشد.

 

عمده برنامه های فرهنگی که در دانشکده انجام می گردد عبارتند از :

1.     برگزاری جشن­ها واعیاد مختلف مذهبی یا ملی

2.     برگزاری اردوهای داخل استانی وخارج استانی ویژه دانشجویان با هماهنگی مدیریت امور فرهنگی دانشگاه

3.     برگزاری مسابقات (ویژه کارکنان ،اساتید ودانشجویان )

4.     برپایی مراسم به مناسبتهای مذهبی (شب قدر ،محرم و صفر و...)

5.     چاپ مطالب فرهنگی متناسب با مناسبتهای مختلف

6.     هماهنگی با معاونتهای آموزشی ،پژوهشی واداری مالی دانشکده

7.     حمایت از فعالیتهای تشکلهای اسلامی (بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی )

8.    مشارکت در اجرای برنامه های مختلف فرهنگی با نهادهای متولی امور فرهنگی دانشگاه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-8 8:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ