نام و نام خانوادگي: 
دکتر مجتبی حیدری

مدرک تحصيلي: متخصص طب ایرانی

رتبه علمي: استادیار

سمت اجرايي: مسئول کار گروه توسعه دانش طب ایرانی طرح تحول در آموزش

تلفن تماس: 32083055 داخلی 3055

 ایمیل: mheydari@sums.ac.ir

CV
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-1 7:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ