نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس
سعید حسن شاهیمسئول دفتر گروه
32084252
سید محسن صداقتآموزش32084244
پروانه جلال پناه پژوهشی32084255
سیدمرتضی امامی        آموزشی 32084257

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-24 11:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ