تاريخچه:

گروه طب سنتي و تاريخ طب دانشگاه علوم پزشكي شيراز با توكل برخداوند متعال  مكاتبات و پيگيري ها انجام گرفته طي نامه  شماره 2066/08/9/پ/88 مورخ 17/6/88 مجوز خودش را دريافت كرد. اين گروه همه ساله در رشته طب سنتي در مقطع Ph.D براساس آزمون جامع دانشجو مي پذيرد. اين گروه داراي يك كتابخانه طب سنتي و تاريخ پزشكي دارد و همچنين برنامه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در دست اقدام است. گروه همكاري هاي جامع و مستمري با ساير گروه هاي باليني و علوم پايه و ساير دانشكده ها و همچنين  گروه ادبيات عرب دانشگاه شيراز و دانشگاه هاي طب سنتي و شهيد بهشتي و شاهد دانشگاه علوم پزشكي تهران دارد.
 اين گروه داراي درمانگاه تخصصي با اهداف پژوهشي ، درماني، آموزشي در درمانگاه مطهري - طبقه 6  مي باشد. داراي نشست هاي علمي منظم مي باشد فعاليت هاي گروه در خبرنامه طب سنتي دانشگاه منعكس مي شود.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-16 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ