طرح دوره گروه طب سنتي
ترم اول:
رديف
نام درس
تعداد واحد
1
صرف و نحو و قرايت متون عربي پزشكي
4
2
كليات و امور طبيعيه
2
3
قرايت تفسير و تصحيح متون فارس پزشكي
3
4
سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي
1
5
روش تحقيق در پزشكي كلاسيك و سنتي
2
 
ترم دوم:
رديف
نام درس
تعداد واحد
1
مفردات و قرابادين1
1.5
2
مفردات و قرابادين 2
2.5
3
اصول و مباني درمان شناسي 1
2
4
تدابير حفظ الصحه
2
5
اسباب و علل و علامات 1
2
 
ترم سوم:
رديف
نام درس
تعداد واحد
1
اعمال يدواي و جراحي صغير
3
2
اصول و ماني درمان شناسي 2
2
3
كارورزي 1
2
4
مباحث جامع پزشكي 3
 
5
اسباب و علل و علامات 2
2
 
 ترم چهارم:
رديف
نام درس
تعداد واحد
1
فوريت ها و شيوه هاي نوين تشخيص و درمان در پزشكي
4
2
كارورزي 2
2
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-22 12:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ