معرفی گروه:
گروه طب سنتي و تاريخ طب دانشگاه علوم پزشكي شيراز با توكل برخداوند متعال  مكاتبات و پيگيري ها انجام گرفته طي نامه  شماره 2066/08/9/پ/88 مورخ 17/6/88 مجوز خودش را دريافت كرد. اين گروه همه ساله در رشته طب سنتي در مقطع Ph.D براساس آزمون جامع دانشجو مي پذيرد. اين گروه داراي يك كتابخانه طب سنتي و تاريخ پزشكي دارد و همچنين برنامه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در دست اقدام است. گروه همكاري هاي جامع و مستمري با ساير گروه هاي باليني و علوم پايه و ساير دانشكده ها و همچنين  گروه ادبيات عرب دانشگاه شيراز و دانشگاه هاي طب سنتي و شهيد بهشتي و شاهد دانشگاه علوم پزشكي تهران دارد.
 اين گروه داراي درمانگاه تخصصي با اهداف پژوهشي ، درماني، آموزشي در سلامتکده عمالدالدین محمود شیرازی واقع در خیابان فلسطین مي باشد. داراي نشست هاي علمي منظم مي باشد فعاليت هاي گروه در خبرنامه طب سنتي دانشگاه منعكس مي شود.


اهداف و رسالت گروه:

         
1-ارائه و آموزش دروس نظری و عملی به دانشجویان مقطع Ph.D  

2- انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه طب سنتی
3- تربیت نیروی متخصص و کارآمد جهت ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به مراکز علمی  ـ‌ درمانی در سطح جامعه
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-1-28 9:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ