دستیاران جراحی عمومی

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

دکترمهرسا چعبی1392chabi38@yahoo.com 
دکترعلی دانشور جهرمی1392 ali_daneshvar@yahoo.com
دکترمحمدجاویدی پارسیجانی1392javidi_pm @yahoo.com 
دکترمحمدجواد فرزادمنش1392mj_farzadmanesh@yahoo.com 
دکترروح اله رضایی 1392R.REZAEI.MD@gmail.com 
دکترعدالت زارعی1392edi851114125@yahoo.com 
دکترعبدالحمید نجفی1392hamid_med60@yahoo.com 
دکترنویدزاده باقری1392navid.zadebagheri@gmail.com 
دکترنادر معین وزیری1392nmv1986@yahoo.com 
دکترکامران جمشیدی1392drkamranjamshidi2997@gmail.com
دکترمهدی مجرب 1392dr.mehdimojarab@yahoo.com

 

دکترحجت اله روائی

1392 

 

دکتر محمد یاسین کرمی

1392 

yasinkarami@gmail.com 

دکترجعفر عباسی

1393 

dr.j abbasi68@gmail.com 

دکترحامد شهدادی

1393 

Hamed shahdadi@yahoo.com 

دکترسید مهدی فتاحی

1393 

mehdifattahi@rocketmail.com 

دکتربهزاد رضایی

1393 

 

دکترعلی طاهری اکردی

 1393

Ata-110-iran@yahoo.com 

دکترمهران جعفری

1393 

Mehran.j@gmsil.com 

دکتر محمدعلی دریانورد

1393 

dr.daryanavard1974@gmail.com 

دکتر محمدرضا جغتایی

1393 

 

دکتر سید محمدرضا هاشمی اردکانی

1393 

Hashemiz1896@yahoo.com 

دکتر وحید صالحی چوکامی

 1393

NaturalKiller1331@yahoo.com 

دکتر ابراهیم احمد

 1393

Ebrahim ahmad19@yahoo.com 

دکتر روح اله حکیمیان

 1393

hakimian2005@gmail.com 

دکتر علیرضا مینویی

 1393

alireza-minaee@yahoo.com 

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

دکترمحمود کاتبی جهرمی1394Drmahmoodkj85@gmail.com
دکترمحمد علیخانی1394Dr_Alikhani40@yahoo.com
دکتربهنام منصوری1394mansoori_b5@yahoo.com
دکترعلی طالبی عز آبادی1394nmirrokni@yahoo.com
دکترحجت ابوالقاسمی1394Hj_414@yahoo.com
دکترزهرا بیضاوی1394zahra_beizavy@yahoo.com
دکترسید شکراله سپهرتاج1394M.sepehrtaj48@yahoo.com
دکتراسما شفائی پور1394Asmashafaee@gmail.com
دکترمحمد مویدی راد1394a_m_r@yahoo.com
دکترآبتین وحیدی1394vahidi@sums.ac.ir
دکترمحمد حشمتی1394mohammad_MD59@yahoo.com
دکترمحمد مهدی لشکری زاده1394m.m.lashkarizadeh@gmail.com
دکترسید محمد صحافی1394sm_sahafi@gmail.com
دکترمحمد رضا صاکی1394mohammadreza.saki89@gmail.com
دکتروحید رزمی1394 

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل

 دکترافشین افشاری1395afsharafshin@gmail.com 
 دکترهادی دادجو1395hadi_dadjou@yahoo.com
 دکترسعید شهبازپور1395 sshahbazpoor@gmail.com
 دکترسعید صابر1395SABER.SAZED@yahoo.com 
 دکترعلی محمد علی پور1395dralipoor1367@gmail.com 
 دکترمرضیه فرقانی1395 
 دکترفردین قنبری1395fardin.ghanbari.1368@gmail.com 
 دکترآروین ابدالخانی1395 
 دکترایمان حسام الدینی1395imanbufallo@yahoo.com 
دکترسیدمحمدمهدی شکوهیان  1395shokuhi1367@yahoo.com 
 دکترحسین مرادی سروستانی1395hossein_1354@yahoo.com 
 دکترحمیدرضا ملک حسینی1395malekhosseini_HR@yahoo.com 
دکتر امیر میرآتشی یزدی1395miratashi@yahoo.com 
 دکتررضا همایی فر1395 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ