دستیار فوق تخصصی جراحی پلاستیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

ایمیل
1دکتر علی کاویانی 1394Ali-Kavyani@yahoo.com
2دکتر محمد رضا دهقانی 1394dehghanim76@gmail.com
3دکترمجتبی قائدی 1395mojtabaghaedi56@yahoo.com
دکترمحمد حقیقی 1395mh-gs79@yahoo.com

 


دستیار فلوشیپ  جراحی سرطان (انکولوژی )

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

 

1

دکتر علیرضا رضایی 1394 
2
دکترمصطفی وهبی 1395
dr.mosfafavahabi@gmail.com

 


 

دستیار فلوشیپ کولورکتال


ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

 

1

دکترسید فرهاد طیاری
1394sftayari@gmail.com
 2 دکترعلیرضا ایزدی 1395alirezaizadi@yahoo.com
3دکترمحمدکاظم تدین 1395Imantadayon1353@gmial.com


 

  دستیار فلوشیپ پیوند

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

1

دکترپیروز سامی دوست
1394

2

دکترحامد نیکوپور 1394

3

دکترمحمد شریف1394

4

دکترحسام الدین اقلیمی 1394
5دکترتیمر صالح1394
6دکترامیرحسین ربانی 1395
7دکترعلی محمد مرادی 1395
8دکترمحمد انتظاری 1395

 

   

 دستیار فوق تخصص جراحی عروق

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

1

 دکتراحمد حسین زاده 1392
2 دکتر سید مسعود موسوی 1392

 
  دستیار فلوشیپ لاپاراسکوپی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

 
1دکترعبدالرزاق حسن خلف 1394abdulrazzak2006@yahoo.com
2دکترعبدالزید اسلامی 1395 

 دستیار فلوشیپ تروما

ردیف

نام و نام خانوادگی

ورودی

 

1

 دکترحسین عبدالرحیم زاده 1395dr.h.a.sard@gmail.com

 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 10:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ