اعضاء هیات علمی گروه جراحی

دکترعلی بهادر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و  رئیس بخش جراحی اطفال

دکترسهراب عاطفی

 

دکترحسین حجتی

رئیس بخش جراحی عروق

دکترعبدالرسول طالعی

رئیس مرکز پیشگیری از سرطان پستان

دکترحشمت اله صلاحی

 

دکترسیدعلی ملک حسینی

رئیس بخش جراحی پیوند

دکترسید عباس بنانی

 

دکتراحمدایزدپناه

 

دکترحمیدرضا فروتن

معاون پژوهشی گروه جراحی

دکترحمیدرضا عباسی

قائم مقام رئیس بیمارستان شهید رجایی

دکترسامان نیک اقبالیان

 

دکترشهرام بلندپرواز

رئیس بیمارستان رجایی-رئیس مرکز تحقیقات تروما

دکترسید وحید حسینی

مسئول بخش جراحی کولورکتال

دکترسید محمد کاظم تدین 

 

دکترعلی اکبر محمدی

 

دکتربیژن ضیائیان

مدیر گروه جراحی و مسئول بخش ICU جراحی نمازی

دکترمسعود امینی

رئیس بیمارستان مادر و کودک غدیر -معاونت آموزشی دانشجویی جراحی

دکترمهدی ایاز

رئیس بیمارستان قطب الدین شیراز

دکترشهرام پایدار

معاون آموزشی دستیاری گروه جراحی

دکترصدیقه طهماسبی

 معاون آموزشی دستیاری گروه جراحی 

دکترلیلا قهرمانی

 

دکترعلی محمد بنان زاده


دکتر مجید اکرمی    
دکترعبدالخالق کشاورزی
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی   
دکتروحید زنگوری    
دکترفرانک بهرامی    
دکترهادی نیاکان   
دکترپرویز مردانی   
دکترسلطان محسن غانم   

دکترکوروش کاظمی

 

دکترعلیرضا شمسائی فر

 

دکترمسعود دهقانی 

 
دکتراحمد حسین زاده  ریاست بیمارستان نمازی 
دکترآرمین امیریان  
دکترحامد قدوسی جوهری  

دکترمحمدحسین رجبیان

 

دکترحیدرعلی نیک پور

 

دکترعلی اکبر محمدی

رئیس بخش جراحی پلاستیک
دکتراورانوس داسمه  
دکترمهدی جعفری  

دکتروحید دستگردی 

 

دکترمسیح شفا

دکتراحمدعلی امیرغفران

 

دکترمنصور جنتی

 رئیس بخش جراحی قلب

دکترمحمدحسن نعمتی

 

دکترخلیل ضرابی

 

دکترمحمد قاضی نور

 

دکتربهرام قاسم زاده قطب آبادی 
  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-20 8:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ