- ارائه برنامه های عمل جهت پیشگیری از بیماریهای مرتبط با جراحی و همچنین ارتقاء سطح

 آگاهی و عملی جراحان خارج از سیستم دانشگاهی و پزشکان عمومی

 

فعالیتهای جاری

جمع آوری و ارتقاء اطلاعات اپیدمیولوژی بیماریهای جراحی در استان فارس

افزایش سطح آگاهی مردم از طریق رسانه ها

ایجاد بانک اطلاعاتی تروما

انجام مصاحبه های رادیو و تلویزیونی (حداقل سالي 4 مرتبه )

ایجاد بانک اطلاعاتی پیوند

چاپ مقالات علمی در روزنامه های عمومی متناسب با زبان عامه (حداقل 4 مقاله در سال )

ایجاد بانک اطلاعاتی بیماریهای کولورکتال

تدوین راهنما جهت بیماران جراحی (حداقل 4 مقاله در سال )

ایجاد بانک اطلاعاتی کانسر پستان

تدوين پن فلت جهت بيماران جراحي(حداقل 4 پن فلت در هر سال )

ایجاد بانک اطلاعاتی جراحیهای توراکس

شرکت در جلسات و گردهمایی های گروههای  غیر پزشکی جهت دادن آگاهی (سالي 2 تا 3 مرتبه )

شناسایی گروههای فعال و علاقمند به مباحث جراحی مانند تروما-سوختگی –سرطان-... در سطح جامه و ایجاد ارتباط و کمک رسانی به آنها

فعال کردن جامعه جراحان ایران شاخه فارس از طريق اختصاص فضاي فيزيكي و ايجاد هماهنگي

افزایش سطح آگاهی و توانمندی جراحان شاغل در خارج از دانشگاه

برگزاری کنگره جراحی عمومی کشوری و 2سال یکبار با همکاری جامعه جراحان ایران

برگزاری کنگره بیماریهای کولورکتال سالانه

برگزاری جلسات بازاموزی جراحان 2 بار در سال

دادن مشاوره های تخصصی و فوق تخصصی به جراحان خارج از سیستم دانشگاهي (جلسات هفتگي )

فعال کردن بخش بازآموزی جراحان عمومی نظام پزشکی

تهيه برنامه هاي الكترونيك جهت بازآموزي و به روز رساني مطالب به صورت غير حضوري براي جراحان عمومي

ارائه پیشنهاد به ارگانهای مختلف در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه

ارائه پيشنهاد و پيگيري شديد جهت  اجباری شدن نصب ترمز ABS و کیسه هوا بر روی اتومبیل ها به وزارت صنایع

ارائه پیشنهادها به آموزش و پرورش جهت آموزش دانش آموزان و معلمان برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری

ارائه پیشنهادها به جامعه زنان جهت پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان پستان

 

- ایجاد توسعه و به روز رسانی امکانات مورد نیاز در بخشهای جراحی بیمارستانهای

دانشگاهی شامل اتفاقات ها ، بخشهای ICU و اتاق های عمل

 

فعالیتهای جاری

تقویت بخشهای موجود بیمارستانی متناسب با نیازهای جامعه تا فروردین 95

جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد و پراکندگی تختهای بیمارستانی و پرسنل آن و برآورد موارد مورد نیاز در اتفاقات و بخشهای بستری و ICU بیمارستان نمازی

جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد و پراکندگی تختهای بیمارستانی و پرسنل آن و برآورد موارد مورد نیاز دراتفاقات و بخشهای بستری و ICU بیمارستان شهید فقیهی

جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد و پراکندگی تختهای بیمارستانی و پرسنل آن و برآورد موارد مورد نیاز دراتفاقات و بخشهای بستری و ICU بیمارستان قطب الدین

جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد و پراکندگی تختهای بیمارستانی و پرسنل آن و برآورد موارد مورد نیاز در اتفاقات و بخشهای بستری و ICU بیمارستان شهید رجایی

جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد و پراکندگی تختهای بیمارستانی و پرسنل آن و برآورد موارد مورد نیاز دراتفاقات و بخشهای بستری و ICU بیمارستان مادر و کودک

جمع آوری اطلاعات در مورد تعداد اتاق های عمل و ریکاوری و پرسنل آن و برآورد موارد مورد نیاز بخش جراحی پلاستیک بیمارستان نمازی

 

ایجاد توسعه و به روز رسانی امکانات مورد نیاز در بخشهای جراحی بیمارستانهای
دانشگاهی شامل اتفاقات ها ، بخشهای
ICU و اتاق های عمل

 

 

فعالیتهای جاری

راه اندازی بخشهای جدید متناسب با نیازهای جامعه تا فروردین 95

: انجام هماهنگی و رایزنی جهت فعالسازی کامل بیمارستان شهید رجایی

تهیه تجهیزات و پرسنل مورد نیاز جهت راه اندازی بخشهای جدید بیمارستان شهید رجایی

انجام هماهنگی و رایزنی جهت فعالسازی کامل بیمارستان انکولوژی امیر

: تهیه تجهیزات و پرسنل مورد نیاز جهت راه اندازی بخشهای جدید بیمارستان آنکولوژی امیر

انجام هماهنگی و رایزنی جهت فعالسازی کامل بیمارستان امیرالمومنین

تهیه تجهیزات و پرسنل مورد نیاز جهت راه اندازی بخشهای جدید بیمارستان امیرالمومنین

راه اندازی بخش برونکوسکوپی و اندوسکوپی بیمارستان نمازی (اختصاص فضا و پرسنل )

انجام هماهنگی و رایزنی جهت فعالسازی کامل بیمارستان مادر و کودک

تهیه تجهیزات و پرسنل مورد نیاز جهت راه اندازی بخشهای جدید بیمارستان مادر و کودک

ايجاد ارتباط با ساير گروههاي تخصصي و فوق تخصصي درماني جهت انجام كارهاي مشترك گروهي از طريق تنظيم تفاهم نامه

ايجاد ارتباط گروه تروما با جراحي مغز و اعصاب ، ارتوپدي ، يورولوژي ، زنان و زايمان ، توانبخشي و روانپزشكي

ايجاد ارتباط گروه جراحي عروق با جراحي ارتوپدي

ايجاد ارتباط گروه پيوند با گروه گوارش بزرگسالان

ايجاد ارتباط گروه جراحي كولوركتال با گوارش بزرگسالان و جراحي زنان و زايمان

ايجاد ارتباط گروه جراحي اطفال با گروه كودكان و يورلوژي

ايجاد ارتباط گروه جراحي توراكس با بخش پولونولوژي داخلي و توانبخشي

ايجاد ارتباط گروه جراحي كانسر با بخش راديوتراپي ، هماتولوژي و بخش روانپزشكي

تامین نیروی انسانی لازم جهت ارائه خدمات درمانی و آموزشی

ارزیابی و ظرفیت موجود در مورد اعضای هیئت علمی با توجه به شرایط موجود و تخمین نیازمندیها برای رسیدن به سطوح استاندارد

بررسی شرایط آینده در مورد اعضای هیئت علمی و تخمین نیازمندیها با توجه به شرایط استاندارد

جذب حداقل 5 عضو هیات علمی جراحی عمومی برای باقی ماندن حاقل های موجود

جذب و تربیت پرستاران تخصصی برای بخشهای فوق تخصصی (4 نفر در سال )

جذب و تربیت نیروهای مجرب در امر جمع آوری و دسته بندی اطلاعات جاری ( 4 نفر)

تدوین تعرفه متناسب برای خدمات تشخیصی درمانی جراحی

تهیه لیست از اعمال  تشخیصی و درمانی جراحی و تعرفه های موجود

تهیه لیست از تعرفه های واقعی خدمات ذکر شده بر اساس اطلاعات بین المللی و کشوری

ارائه پیشنهاد تعرفه متناسب با شرایط بیماران و متخصصان جامعه به سازمان نظام پزشکی

 

تدوین برنامه های عملی برای ارائه مناسب خدمات تشخیصی و درمانی متناسب با
امکانات و نیازهای جامعه بر اساس آخرین دستاوردهای علمی

 

 

فعالیتهای جاری

تدوین guid line های مختلف متناسب با امکانات و نیازهای جامعه هر 4 سال

تدوین گایدلاین تروما

تدوین گایدلاین ارزیابی و درمان با سرطان پستان

تدوین گاید لاین ارزیابی و درمان بیماریهای شايع جراحي

تدوین گاید لاین ارزیابی و درمان بیماریهای کولورکتال

تدوین گاید لاین ارزیابی و درمان بیماریهای جراحی قفسه سینه

تدوین گاید لاین ارزیابی و درمان بیماران پیوند اعضاء

ارتباط با سایر مراکز و اطلاع از چگونگی استفاده از امکانات و برنامه های عملکرد درمانی آنها

اعزام اعضای هیات علمی و یا دستیاران به بیمارستانهای مطرح و موفق کشور دو بار در سال

اعزام اعضای هیئت علمی و یا دستیاران به مراکز درمانی مطرح و موفق خارج کشور یکبار در سال

ارتقاء و بهینه سازی کمیت و کیفیت آموزش پزشکی در بخش جراحی عمومی برای
دانشجویان دوره عمومی پزشکی و دستیاران جراحی و فلوهای تخصصی

 

 

فعالیتهای جاری

افزایش سطح دانش جراحی دانشجویان پزشکی عمومی

تشکیل دوره های آشنایی با جراحی عمومی برای کل دانشجویان سال اول با هماهنگی EDC

تشکیل دوره های Early clinical exposure برای دانشجویان علاقمند به جراحی در سال دو پزشکی

: ارائه مدون و به روز لکچرهای جراحی برای دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف با بهره مندی از تکنولوژی روز

نظارت سالانه  بر اجرا log book دانشجویی

بازبيني log book دانشجويي (هر 4 سال يكبار

تهیه و بازبینی کوریکولوم آموزشی دانشجویان پزشکی در مقطع کارورزی ( هر سه سال يكبار )

تهيه كوريكولوم آموزشي دانشجويان پزشكي در مقطع كارورزي

: بازبيني كنوريكولوم آموزشي دانشجويان پزشكي در مقطع كارورزي هر سه سال يكبار

بررسي استفاده از روشهاي نوين ارزيابي براي بررسي صلاحيت و مهارت دانشجويان

بررسي روندهاي موجود آموزشي هر سه سال يكبار و پيشنهاد اصلاحات

تهیه درسنامه الکترونیکی در فیلدهای مختلف جراحی

: افزایش سطح آگاهی و مهارت جراحی در دانشجویان پزشکی عمومی

برگزاری منظم راندهای آموزشی توسط اساتید و دستیاران در بخش

برگزاری منظم راندهای آموزشی توسط اساتید و دستیاران در درمانگاه

حضور دانشجویان در اتاق عمل

برگزاری کارگاههای تئوری و عملی در مرکز مهارتهای بالینی برای گروههای مختلف پزشکی

ارتقاء سطح دانش دستیاران

تدوین و بازبيني كوريكولوم آموزش دستياران

برگزاری دوره آمادگی قبل از حضور در بخش برای دستیاران جدید الورود

برگزاری دوره آمادگی قبل از حضور در اتاق عمل برای دستیاران سال دوم (انتهای سال اول )

برگزاری دوره آمادگی قبل از شروع دوره ارشدی برای دستیاران سال سوم

برگزاری هفتگی ژورنال کلاب ، گراندراند و مورتالیتی موربیدیتی کنفرانس

برگزاری هفتگی جلسات تومور بورد

ارزیابی مداوم دستیاران با استفاده از روشهای نوین ارزشیابی ( هر 6 ماه يكبار)

دعوت از اساتید سایر گروههای تخصصی و فوق تخصصی از داخل دانشگاه جهت ارائه مطالب (هر 3 ماه يكبار)

دعوت از اساتید سایر گروههای تخصصی و فوق تخصصی از سایر دانشگاهها و مراکز علمی داخلی و خارجی جهت ارائه مطالب ( هر سال يكبار‌)

ارتقاء سطح مهارت و آمادگی دستیاران جراحی

نظارت بر اجرای log book

بازبيني Log book هر سه سال يكبار

اعزام دستیاران به سایر مراکز آموزشی – درمانی جهت دوره های تکمیلی (هر سال 2 نفر)

انجام مكاتبات جهت  ایجاد ارتباط با سایر مراکز آموزشی درمانی دنیا جهت تبادل دستیار

انجام مكاتبات جهت  ایجاد امکانات مخصوص آموزش مجازی برای دستیاران

ایجاد سالن مخصوص آموزش سیمولاتور لاپاراسکوپی ، اندوسکوپی و سونوگرافی

ایجاد امکان و برنامه ریزی جهت استفاده بیشتر دستیاران از لانه حیوانات جهت ارتقای مهارتهای علمی

ايجاد اتاق عملهاي آموزشي با زمان مشخص و جداي از اسكاجول بخش توسط بخشهاي مختلف جراحي عمومي

شرکت در روتیشن های جراحی پلاستیک ، جراحی قلب، یورولوژی ، ارتوپدی و جراحی زنان در بخشهای دانشگاهي

: قبول دستیاران از رشته های یورولوژی ، زنان و زایمان ، ارتوپدی و گوش و حلق و بینی برای گذراندن روتیشن همراه با تدوین کوریکولوم آموزشی برای هر گروه

ارتقاء سطح آمادگی دستیاران قبل از امتحان دانشنامه

اجرای Book Review

جمع آوری و دسته بندی سئوالات ارتقاء و بورد سالانه

ایجاد آرشیو اسلایدهای جالب رادیولوژی ، پاتولوژی و ...

اجرای جلسات آمادگی جهت سئوالات

اجرای جلسات آمادگی جهت face to face OSCE

دعوت از اساتید بورد و صاحبان رتبه های بورد از سایر مراکز کشور (2 بار در سال )

اعزام يكنفر دستیاران به بیمارستانهای مطرح و موفق کشور در سال

: اعزام يكنفر دستیاران به مراکز درمانی مطرح و موفق خارج کشور یکبار در سال

ارتقاء سطح آموزش تئوری و علمی فلوی تروما ، تدوین کریکولوم آموزشی ، بازنگری کوریکولوم آموزشی ، تدوین ونظارت بر اجرای لاگ بوک

اتاق عملهای آموزشی برای فلوی تروما

ایجاد کتابخانه فوق تخصصی برای فلوی تروما و اطفال و پیوند و کولورکتال و جراحی پلاستیک و جراحی قلب

برگزاری مرتب جلسات Trauma case review (هفتگی )

ارتقاء سطح آموزش تئوری و عملی فلوی جراحی اطفال تدوین کریکولوم آموزشی ، بازنگری کوریکولوم آموزشی ، تدوین ونظارت بر اجرای لاگ بوک

برگزاری مرتب ژورنال کلاب جراحي اطفال و جراحی پیوند

(دو هفتگی )

برگزاری راندهای مشترک اساتید اطفال (هفته ای یکبار)

اتاق عملهای آموزشی برای فلوی اطفال و فلوی پیوند ، تروما و کولورکتال ، جراحی پلاستیک ، جراحی قلب

ارتقاء سطح آموزش تئوری و عملی فلوی جراحی پیوند اعضاء تدوین کریکولوم آموزشی ، بازنگری کوریکولوم آموزشی ، تدوین ونظارت بر اجرای لاگ بوک

: برگزاری راندهای مشترک اساتید پيوند (هفته ای یکبار)

ارتقاء سطح آموزش تئوری و عملی فلوی جراحی کولورکتال تدوین کریکولوم آموزشی ، بازنگری کوریکولوم آموزشی ، تدوین ونظارت بر اجرای لاگ بوک

برگزاری مرتب Book review جراحي كولوركتال

(دو هفتگی)

ارتقاء سطح آموزش تئوری و عملی فلوی پلاستیک تدوین کریکولوم آموزشی ، بازنگری کوریکولوم آموزشی ، تدوین ونظارت بر اجرای لاگ بوک

: برگزاری راندهای مشترک اساتید جراحي پلاستيك

(هفته ای یکبار)

ارتقاء سطح آموزش تئوری و عملی فلوی جراحی قلب کریکولوم آموزشی ، بازنگری کوریکولوم آموزشی ، تدوین ونظارت بر اجرای لاگ بوک

: برگزاری مرتب Book review جراحي قلب

(دو هفتگی)

برگزاری راندهای مشترک اساتید جراحي قلب

(هفته ای یکبار)

زمینه سازی و آماده شدن جهت تربیت فلوشیپ در رشته هایی که دانشگاه پتانسیل آن
را دارد . فلوشیپ جراحی قفسه سینه – فلوشیپ جراحی کانسر – فلوشیپ جراحی عروق

 

 

فعالیتهای جاری

راه اندازی فلوی فوق تخصصی جراحی توراکس ، جراحی کانسر ، جراحی عروق،

انجام مکاتبات و رایزنی ها با دانشگاه و وزارتخانه جهت راه اندازي ، جراحی کانسر ، جراحی عروق،

راه اندازی دفتر بخش جراحی توراکس ، جراحی کانسر ، جراحی عروق،

راه اندازی بخش ICU و مستقل جراحی توراکس ، جراحی کانسر ، جراحی عروق،

تدوین کوریکولوم و log book مربوطه، جراحی کانسر ، جراحی عروق،

جذب اساتید جراحی توراکس (2 نفر ) ، جراحی کانسر ، جراحی عروق،

ارتقاء سطح علمي اساتيد

 

فعالیتهای جاری

ارتقاء سطح علمی اساتید

فرستادن اساتید به دوره های تکمیلی خارجی ( هر 2 سال يكبار )

هر دو سال یک نفر تشویق به حضور در دوره های تکمیلی در داخل کشور

شرکت اساتید در کنگره های داخلی سالی دو بار

شرکت اساتید در کنگره های خارجی سالی یکبار

تهیه ژورنال ها و کتابهای مربوطه سالانه

دعوت از اساتید سایر مراکز داخلی جهت سخنرانی و ارائه مطالب و کار سالی دو بار

دعوت از اساتید سایر مراکز داخلی جهت سخنرانی و ارائه مطالب و کار سالی دو بار

شرکت در دوره های یکماهه آموزش پزشکی EDC ( هر سال دو نفر )

پیش بینی مکان و امکانات جهت راه اندازی اتاق کار و مطالعه اساتید (شخصی) در بیمارستان محل فعالیت

ارزیابی و ظرفیت موجود در مورد اعضای هیئت علمی با توجه به شرایط موجود و تخمین نیازمندیها برای رسیدن به سطوح استاندارد

بررسی شرایط آینده در مورد اعضای هیئت علمی و تخمین نیازمندیها با توجه به شرایط استاندارد

جذب حداقل 5 عضو هیات علمی جراحی عمومی برای باقی ماندن حاقل های موجود

اعزام اعضای هیات علمی به بیمارستانهای مطرح و موفق کشور دو بار در سال

اعزام اعضای هیئت علمی به مراکز درمانی مطرح و موفق خارج کشور یکبار در سال

 

ایجاد زمینه و انگیزه جهت انجام پژوهش در بیماریهای جراحی

 

فعالیتهای جاری

ایجاد زمینه مناسب برای پژوهش

تعيين اولويت هاي پژوهشي در گروههاي مختلف به تفكيك

پیشهاد طرح هایی برای تشویق اساتید و دستیاران دارای کارهای پژوهشی (تشـويق مالي – درج در پرونده )

تامین منابع بودجه خارج از دردسرهای اداری برای انجام تحقیقات (سهيه رئيس بخش )

تقویت مراکز پژوهشی موجود (جذب منابع خارج از دانشگاه )

انجام مكاتبات جهت تاسيس مراكز تحقيقاتي جديد (از جمله مركز تحقيقات بيماريهاي توراكس ، مركز تحقيقات بيماريهاي واسكولار و مركز تحقيقات بيماريهاي جراحي اطفال

تقویت و پیشرفت مراکز پژوهشی موجود

مصوب قطعی شدن مرکز تحقیقات تروما ، پیوند ، کولورکتال ، لاپاراسکوپیک ، سوختگی

فعال سازی مراکز تحقیقاتی جراحی توراکس

همکاری با کارشناس اپیدمیولوژی و آمار حیاتی

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-6 12:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ