رزیدنتهای جراحی در امتحان آسکی سال 91  

  
resident-picture.12.jpg]

resident-picture.6.jpg]

resident-picture.8.jpg]

resident-picutre-10.jpg]

resident-picutre.7.jpg]

resident.pciture4.jpg]

resident.picture.2.jpg]

resident.picture.3.jpg]

residents.picture.9.jpg]

 

 

 مراسم تقدیر از اساتید بازنشسته سال 1390(هتل پارس)img_9457.jpg]


img_9463.jpg]

img_9464.jpg]

img_9493.jpg]

img_9494.jpg]

img_9496.jpg]

img_9497.jpg]

img_9469.jpg]

img_9513.jpg]

img_9472.jpg]

img_9552.jpg]

img_9553.jpg]

img_9556.jpg]

img_9558.jpg]

img_9568.jpg]

img_9545.jpg]

img_9473.jpg]

img_9524.jpg]

img_9578.jpg]

img_9549.jpg]

img_9485.jpg]


 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-18 12:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ