معرفی گروه :
رشته جراحي همراه با شاخه هاي تخصصي زيادي كه دارد ، از مهمترين اركان درماني تامين كننده سلامت جامعه مي باشد. بخش جراح دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از اولين بخشهاي فعال شده اين مجموعه در زمينه آموزش پزشكان عمومي و همچنين تربيت متخصصان جراحي عمومي مي باشد . اين بخش هم اكنون در زمينه جراحي عمومي و بخشهاي فوق تخصصي جراحي قلب ، جراحي عروق ، جراحي پيوند اعضاء ، جراحي سرطان ، جراحي كولوركتال ، جراحي تروما ، جراحي پلاستيك ، جراحي سوختگي ، جراحي توراكس ، جراحي هايپربيلياري به فعاليت مشغول است و به عنوان قطب در جنوب كشور شناخته مي شود . بخش پيوند اعضاء در دپارتمان جراحي به عنوان قطب پيوند كشور و خاورميانه مي باشد . بخشهاي فوق در بيمارستانهاي نمازي ، شهيد فقيهي و قطب الدين سالهاست كه به فعاليت مشغولند و اخيرا با تلاشهاي مسئولان دانشگاه علوم پزشكي شيراز در راستاي خدمات رساني بهتر به جامعه در زمينه درمان و آموزش پزشكي ، جبهه هاي جديدي در بيمارستان شهيد رجايي ، مادر و كودك ، امير و اميرالمومنين با گرايش هاي فوق تخصص مشخص شده است .


اهداف و رسالت گروه :
- ارتقاء سطح سلامت جامعه
-ارتقاء و بهینه سازی کمیت و کیفیت آموزش پزشکی در بخش جراحی عمومی
-ارتقاء و بهينه سازي كميت و كيفيت پژوهش در بيماريهاي جراحي
فراهم كردن محيط مساعد جهت ارتقاء سلامت جامعه در زمينه بيماريهاي جراحي چه در جهت پيشگيري و درمان بيماريهاي جراحي و چه در زمينه آموزش بيماريهاي جراحي به دانشجويان پزشكي و دانشجويان تخصصي و فوق تخصصي رشته هاي غير جراحي پزشكي و همچنين تربيت دستياران متخصص و فوق تخصص رشته هاي جراحي ميباشد. بديهي است تلاش بخش جراحي براي ارائه خدمات درماني و آموزشي با بالاترين كيفيت ممكن با توجه به شرايط موجود و مطابق با استانداردهاي مقبول جهان مي باشد . وظيفه خطير بخش جراحي كمك به پيشرفت مهم جراحي در جهان با توجه به توانايي اساتيد بخش و همكاران ساير بخشها و امكانات و منابع موجود مي باشد .


امکانات گروه :
به نظر مي رسد به ياري خداوند با توجه به گسترش بخشهاي فوق تخصصي ، همچنين وجود نيروهاي كارآمد در صورت فراهم شدن امكانات انساني و مادي بخش بتواند در آينده نزديك در اغلب رشته هاي فوق تخصصي بيان شده در بالا به عنوان مركز توليد علم در كشور و منطقه مطرح شود . فعاليتهاي رو به گسترش موجود در صورت امتداد انشاءاله منجر به بهبود كيفيت آموزش دانشجويان پزشكي ، دستياران جراحي ، دستياران فوق تخصصي بخش و همچنين ارائه خدمات بهتر به بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشگاه علوم پزشكي شيراز خواهد بود .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-25 12:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ