فارغ التحصیلان سال 1393

نام و نام خانوادگیشروع به تحصیلسال خاتمه
دکترفاطمه خالقی1/6/8993
دکتر منصور ابونجمی1/6/8993
دکتر زینب غلامی1/6/8993
دکتر آزاده ابراهیمی1/6/8993
دکتر زهرا قاضی1/6/8993
دکتر مریم السادات عسکری نژاد1/6/8993
دکتر حکمت عسکری نژاد بهزادی1/6/8993
دکتر محمد عباسی1/6/8993
دکتر سید پوریا استاد1/6/8993
دکتر محمدباقر تقی پور کازرونی1/6/8993
دکتر رامیتا شهابی فر1/6/8993
دکتر مهدی اتابکی منصوریه شیرازی1/6/8993
دکتر موسی بوستانیان1/6/8993
دکتر علیرضا ملک پور1/6/8993فارغ التحصیلان سال 1392

نام و نام خانوادگیشروع به تحصیلسال خاتمه
دکتر کیوان علائی1/6/8892
دکتر فاطمه حسینی1/6/8892
دکتر محمدرضا فرنودی1/6/8892
دکتر سید رضا حسینی1/6/8892
دکتر علی شورانگیز1/6/8892
دکتر سید حامد جعفری1/6/8892فارغ التحصیلان سال 1391

نام و نام خانوادگیشروع به تحصیلسال خاتمه

دکتر حمیدرضا حسینی الهاشمی

1/6/87

91

دکتر محمدرضا قهارترس

1/6/87

91

دکتر حمیدرضا مجاهد

1/6/87

91

دکتر سعید توانا

1/6/87

91

دکتر عبدالرضا ربیعی فرادینه

1/6/87

91

دکتر فاطمه عابدپور

1/6/87

91

 

فارغ التحصیلان سال 1390

نام و نام خانوادگی

سال شروع

سال خاتمه

میثم بابایی نژاد

86/7/1

90

سهیلا منصوری بانیانی

86/7/1

90

محسن آگاه

86/7/1

90

نغمه روشن

86/7/1

90

آزاده حاجتی

86/7/1

90

علیرضا ستار

86/7/1

90

سمیه طالب نیای جهرمی

86/7/1

90

 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-5 12:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ