- در بخش رادیولوژی  45 دستیار رادیولوژی مشغول فعالیت در روتیشن های مختلف (سونوگرافی ، آنژیوگرافی_ سی تی اسکن، فلوروسکوپی ) در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه (  بیمارستانهای نمازی ، شهید فقیهی ، شهید چمران ، شهید رجایی (تروما)) در حال فعالیت هسند. 
- هر ماه  دانشجویان کارآموز رادیولوژی (اکسترن ها) در این بخش  آموزش می بینند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-6 14:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ