اعضاء  هیات علمی گروه رادیولوژی


نام و نام خانوادگیسمت اجرایی

دکتر علیرضا راسخی

مسئول رادیولوژی مداخله ای

دکتر مهرزاد لطفی

هیئت علمی

دکتر سیامک فرح انگیزهیئت علمی

دکتر رضا جلی 

مدیر گروه و رئیس مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی 

دکتر سپیده سفیدبخت 

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی

دکتر کارملا کمالی

معاون آموزشی

دکتر فریبا زارعی 

معاون پژوهشی 

دکتر محمدرضا ساسانی

هیئت علمی 

دکتر پریسا پیشداد

مسئول آموزش دستیاران سال 4 و مسئول وب سایت 

دکتر امین ابوالحسنی فروغی

مسئول آموزش دستیاران سال 2 و 3 

دکتر پویا ایران پور

مسئول آموزش دستیاران سال 1 

دکتر سید حامد جعفری مسئول آموزش دانشجویان (اکسترنی)
دکتر زینب غلامی هیئت علمی

    
                                                                            
  


 


             تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-21 12:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ