اعضاء  هیات علمی گروه رادیولوژی


نام و نام خانوادگیسمت اجرایی

دکتر علیرضا راسخی

مسئول رادیولوژی مداخله ای

دکتر مهرزاد لطفی

مسئول PACS و بوردمن

دکتر سیامک فرح انگیزهیئت علمی

دکتر رضا جلی 

مدیر گروه بخش رادیولوژی ، مدیر گروه بخش پزشکی هسته ای و رئیس مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی 

دکتر سپیده سفیدبخت 

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی و مسئول کلینیک ماموگرافی

دکتر کارملا کمالی

معاون آموزشی

دکتر فریبا زارعی 

معاون پژوهشی گروه رادیولوژی و مسئول درمانگاه مطهری

دکتر محمدرضا ساسانی

مسئول اینترونشن بیمارستان شهید فقیهی 

دکتر پریسا پیشداد

معاون آموزشی،  مسئول آموزش دستیاران سال 4 ،مسئول وب سایت  و  مسئول رادیولوژی بیمارستان شهید چمران

دکتر امین ابوالحسنی فروغی

مسئول امور مالی ، مسئول رادیولوژی بیمارستان نمازی  

دکتر پویا ایران پور

مسئول رادیولوژی بیمارستان شهید فقیهی و مسئول آموزش دستیاران سال 2 و 3 

دکتر سید حامد جعفری مسئول آموزش دستیاران سال اول 
دکتر زینب غلامیمسئول کلینیک OB
دکتر علیرضا دهقانمسئول آموزش اکسترن ها
دکتر فاطمه یارمحمودیهیئت علمی

    
                                                                            
  


 


             تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-11 11:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ