منابع آموزشی
 

Refrence

- کتاب haaga 2009
 
CT & MRI of the whole body
fifth edition 


- کتاب  brant 2007 
Fundemental diagnostic radiology
third edition

- کتاب goldber 2007
 


سایر کتابها:

    -کتاب SUTTON
Text book of radiology and imaging
seventh edition
.

   -  و سایر Diagnostic imaging ها

   - expert ها

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-6 15:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ