تاریخچه گروه رادیولوژی 

 اولین موسسه رادیولوژی شیراز بصورت خصوصی توسط مرحوم دکتر عبدالغفار تفضل در سال 1327 هجری شمسی با استفاده از یک دستگاه رادیولوژی با دو تیوب و فلوروسکوپی اطاق تاریک افتتاح شد. با تاسیس آموزشگاه عالی بهداری در سال 1324 تا 1325 مرکز کوچکی با یک دستگاه پشت بیمارستان سعدی تشکیل گردید که مسئولیت آن به عهده مرحوم دکتر تفضل بود.با تاسیس دانشکده پزشکی شیراز در سال 1327 مرکز رادیولوژی مجهزتری در بیمارستان نمازی به ریاست آقای دکتر فرح که دوره رادیولوژی را در آمریکا گذرانده بود، تشکیل شد. از اساتید رادیولوژی پیشکسوت از دکتر احمد حاتم، دکتر کریستو(ازیونان)، دکتر نواب پور و دکتر عبدالکریم وصال می توان نام برد.از آن سال بطور متوسط هر سال 30 تا 35 رزیدنت رادیولوژی تحت تعلیم هستند.

سال 1364 اولین دستگاه سونوگرافی Real time B mode بخش رادیولوژی توسط دکتر فروزمهر در بیمارستان نمازی بکار گرفته شد. از اساتید پیشکسوت در این رشته می توان از دکتر کریم وصال و دکتر فریدون اصفهانی نیز نام برد. اولین دستگاه سی تی اسکن شیراز در بهار سال 1366 در بیمارستان نمازی نصب شد. دستگاه آنژیوگرافی پیشرفته DSA نیز در مهرماه 1372 در بیمارستان نمازی شروع بکار کرد. اولین دستگاه ام آر آی بخش رادیولوژی درسال 1374 در محل بیمارستان چمران و دومین دستگاه در بیمارستان نمازی در سال 82 نصب گردید. سی تی اسکن اسپیرال نیز در بهار 1380 در بیمارستان شهید فقیهی و در سال 83 در بیمارستان نمازی نصب شد. در حال حاضرگروه رادیولوژی با همکاری 13 نفر عضو هیات علمی " دکتر محمدمهدی آرسته (استاد)، دکتر محمد هادی باقری (استاد)، دکتر علیرضا راسخی( دانشیار ) ،دکتر مهرزاد لطفی( دانشیار ) ، دکتر سیامک فرح انگیز ( استاديار ) ، دکتر رضا جلی ( استاديار) ، دكترمحمدرضاساساني ( استاديار )، دکتر کارملا کمالی (استاديار ) ، دکتر زهرا زارع (استادیار) ، دكترپريسا پيشداد ( استاديار )، دكتر فريبا زارعي( استاديار ) و دكتر سپيده سفيدبخت ( استاديار )" در حال فعالیت است و 43 نفر رزیدنت که تحت تعلیم اساتید هستند. بخش های رادیولوژی بیمارستان نمازی، فقیهی ، چمران ، زینبیه تحت پوشش این گروه می باشند.
 
 
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-6 12:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ