کنفرانس بین بخشی

 

نام استاد

همکاری و مشترک با سایر  گروه

 زمان

دکتر محمد مهدي آرسته

 

کنفرانس مشترک با نفرولوژی –یورولوژی اطفال

 

 

زمان : دوشنبه 2بار در ماه ساعت 8-9 صبح

 

دکتر محمدهادی باقری - دكتر زهرا زارع

 

‌كنفرانس مشترك با گروه ENT

زمان: يكشنبه آخر هر ماه

 دکتر كارملا كمالي

موضوع:Case Review  مشترک با گروه اطفال

 

زمان: دوشنبه ها یک هفته در میان - ساعت 9-8 صبح

 

 دکتر كارملا كمالي

موضوع:Case Review  مشترک با گروه نوزادان

 

زمان: دوشنبه ها یک هفته در میان - ساعت 9-8 صبح

 

 

دکتر علیرضا راسخی

 

Ground round مشترک با گروه داخلی

زمان: چهارشنبه ها - ساعت 8-7 صبح

 دکتر علیرضا راسخی

Toumorboard مشترک با گروه جراحی

 

زمان: هر دوشنبه- ساعت 8-7 صبح

 

دکتر محمدرضا ساسانی 

موضوع: case review    مشترک با گروه بیهوشی

 

زمان: سه شنبه ها هر هفته - ساعت 9-8 صبح

 

دکتر رضا جلی

موضوع: case review   با جراحی پلاستیک

 

زمان: شنبه ها - ساعت 8-7 صبح

دکتر رضا جلی

موضوع: کولورکتال با گروه جراحی

 

زمان: یکشنبه ها- ساعت 8-7 صبح

دکتر رضا جلی

موضوع: pulmonary   با گروه داخلی

 

زمان: دوشنبه ها- ساعت 8-7 صبح

 

دکتر سیامک فرح انگیز

موضوع:GI با گروه داخلی

زمان: سه شنبه ها - ساعت 8-7 صبح

استاد:   دکترمحمدهادی باقری – دکتر سپیده سفیدبخت- دکتر محمدرضا ساسانی – دکتر امین ابوالحسنی فروغی

موضوع:JOINT CLNIC  مشترک با گروه هسته ای

زمان:   دوشنبه ها- ساعت 8صبح تا 30: 9 الی 00: 10صبح

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-8 12:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ