برنامه های آموزشی  گروه رادیولوژی

الف- فلوشیپ های رادیولوژی شامل : 
                                        -فلوشیپ ام آر آی
                                       - فلوشیپ سی تی اسکن 
                                       - فلوشیپ رادیولوژی مداخله ای  

ب - دستیاری
ج- دانشجویان کارآموزی رادیولوژی (اکسترنی)

د- کنفرانس های بین بخشی 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-27 14:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ