نام و نام خانوادگی

فعالیت های اجرایی

دکتر محمد مهدی آرسته

عضو مرکز تحقیقات تصویربرداری
 
و رئیس انجمن رادیولوژی استان فارس
عضو هیأت مدیره نظام پزشکی

دکتر رضا جلی 

مدیر گروه و رئیس مرکز تحقیقات تصویربرداری دانشگاه

دکتر مهرزاد لطفی

عضو مرکز تحقیقات

دکتر علیرضا راسخی

مسئول رادیولوژی مداخله ای دانشگاه

دکتر سیامک فرح انگیز

عضو مرکز تحقیقات

دکتر محمدهادی باقری

عضو مرکز تحقیقات

دکتر سپیده سفیدبخت

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی

دکتر کارملا کمالی

معاون آموزشی گروه

دکتر محمدرضا ساسانی

عضو مرکز تحقیقات

دکتر فریبا زارعی

معاون پژوهشی گروه 

دکتر پریسا پیشداد

عضو مرکز تحقیقات و مسئول وب سایت گروه و مسئول آموزش دستیاران سال 4

دکتر امین ابوالحسنی فروغی

مسئول آموزش دستیاران سال 2 و 3

دکتر پویا ایران پور

مسئول آموزش دستیاران سال 1

دکتر سید حامد جعفری

مسئول امور مربوط به دانشجویان

دکتر زینب غلامی

هیئت علمی


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-1-29 9:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ