روسای گروه راديوانكولوژي از ابتدا تا کنون :

* دکتر محمد جواد ثعلبیان از سال 1363 تا سال 1378

* دکتر احمد مصلايی از سال 1378 تا سال 1385

* دکتر محمد محمديا ن پناه از سال 1385 تا سال 1389

* دکتر احمد مصلايی از سال 1389 تا سال 1397

*دکتر شاپور امیدواری از سال 1397 تا کنون

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-18 11:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ