روسای گروه راديوتراپي آنكولوژي از ابتدا تا کنون :

* دکتر محمد جواد ثعلبیان از سال 1363 تا سال 1378

* دکتر احمد مصلايی از سال 1378 تا سال 1385

* دکتر محمد محمديا ن پناه از سال 1385 تا سال 1389

* دکتر احمد مصلايی از سال 1389 تاکنون 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-17 13:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ