سلیمه اکبرزاده
تحصیلات: کارشناس حسابداری
متصدی امور دفتری
تلفن تماس: 36279319-071    و       6271531 داخلی 290

زهرا زارع

تحصیلات: کارشناس علوم سیاسی
متصدی امور دفتری
تلفن تماس: 36279319-071    و       6271531 داخلی 290

نجمه انصاری نیک
کارشناس IT
کارشناس پژوهش مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
تلفن تماس: 36273070-071

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-18 9:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ