برنامه کشیک  دستیاران  گروه روانپزشکی مهرماه 95

ایام هفته

تاریخ

بیمارستان حافظ

بخش ابن سینا

اتفاقات  ابن سینا

دستیار آنکال

پنج شنبه

1/7/95

سفید فرد

خاکره

احصایی -بوستانی

موسوی نسب

جمعه

2/7/95

سلطانی

خاکره

خاکره - مدرسی

اوجی

شنبه

3/7/95

احصایی

سفیدفرد

نوروزی

چوهدری

یک شنبه

4/7/95

بوستانی

شریعتی

حقیقی

رحیمی

دوشنبه

5/7/95

بهجت

نوروزی

سفیدفرد

مهدی پور

سه شنبه

6/7/95

خاکره

حقیقی

شریعتی

رازقیان

چهارشنبه

7/7/95

دهقانیان

سلطانی

اخلاق

رجایی

پنج شنبه

8/7/95

کرمانی

اله کسی

فخرایی

غفوری

جمعه

9/7/95

خاکره

اخلاق

سلطانی

موسوی نسب

شنبه

10/7/95

مدرسی

نوروزی

اله کسی

اوجی

یک شنبه

11/7/95

احصایی

احصایی

سفیدفرد

چوهدری

دوشنبه

12/7/95

بوستانی

بوستانی

شریعتی

رحیمی

سه شنبه

13/7/95

بهجت

حقیقی

سلطانی

مهدی پور

چهارشنبه

14/7/95

خاکره

سفیدفرد

نوروزی

رازقیان

پنج شنبه

15/7/95

دهقانیان

بهجت

حقیقی

رجایی

جمعه

16/7/95

کرمانی-  مدرسی

خاکره

اله کسی

غفوری

شنبه

17/7/95

عمادی

فخرایی

اخلاق

موسوی نسب

یک شنبه

18/7/95

خلیلی

دهقانیان

شریعتی

اوجی

دوشنبه

19/7/95

رحیمی

کرمانی

فخرایی

چوهدری

سه شنبه

20/7/95

زارعی

اله کسی

نوروزی

رحیمی

چهارشنبه

21/7/95

افرازنده

شریعتی

اخلاق

مهدی پور

پنج شنبه

22/7/95

فارسی

مدرسی

سفیدفرد

رازقیان

جمعه

23/7/95

فارسی

احصایی

فخرایی

رجایی

شنبه

24/7/95

مصطفی نژاد

بوستانی

اله کسی

غفوری

یک شنبه

25/7/95

خلیلی

اخلاق

سلطانی

موسوی نسب

دوشنبه

26/7/95

عمادی

بهجت

نوروزی

اوجی

سه شنبه

27/7/95

افرازنده

خاکره

سفیدفرد

چوهدری

چهارشنبه

28/7/95

مصطفی نژاد

دهقانیان

اله کسی

رحیمی

پنج شنبه

29/7/95

رحیمی

فخرایی

سلطانی

مهدی پور

جمعه

30/7/95

معماری

کرمانی

حقیقی

رازقیانتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-25 11:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ