برنامه کشیک بیمارستان شهید چمران- مهرماه 95

 

 ایام هفته

     تاریخ

بیمارستان چمران

شنبه

3/7/95

رازقیان

یک شنبه

4/7/95

رجایی

دوشنبه

5/7/95

رحیمی

سه شنبه

6/7/95

چوهدری

چهارشنبه

7/7/95

اوجی

پنج شنبه

8/7/95

غفوری

جمعه

9/7/95

موسوی نسب

شنبه

10/7/95

مهدی پور

یک شنبه

11/7/95

رجایی

دوشنبه

12/7/95

موسوی نسب

سه شنبه

13/7/95

اوجی

چهارشنبه

14/7/95

مهدی پور

پنج شنبه

15/7/95

چوهدری

جمعه

16/7/95

رجایی

شنبه

17/7/95

مصطفی نژاد

یک شنبه

18/7/95

فارسی

دوشنبه

19/7/95

افرازنده

سه شنبه

20/7/95

مصطفی نژاد

چهارشنبه

21/7/95

رحیمی

پنج شنبه

22/7/95

زارعی

جمعه

23/7/95

عمادی

شنبه

24/7/95

رحیمی

یک شنبه

25/7/95

معماری

دوشنبه

26/7/95

زارعی

سه شنیه

27/7/95

معماری

چهارشنبه

28/7/95

خلیلی

پنج شنبه

29/7/95

عمادی

جمعه

30/7/95

خلیلی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-25 11:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ