برنامه کشیک اینترن های گروه روانپزشکی – مهرماه 95

 

ایام هفته

     تاریخ

بیمارستان ابن سینا

پنج شنبه

1/7/95

سمیع پور

جمعه

2/7/95

خزائی

شنبه

3/7/95

کیانی

یک شنبه

4/7/95

اسماعیل زاده – دهقانی

دوشنبه

5/7/95

غیاثی

سه شنبه

6/7/95

قبادی

چهارشنبه

7/7/95

خزائی – آزادی

پنج شنبه

8/7/95

باقری – زمانی – حاجیان

جمعه

9/7/95

باقری

شنبه

10/7/95

غیاثی – قبادی – شهابی

یک شنبه

11/7/95

غیاثی – حیدری

دوشنبه

12/7/95

کیانی –ابراهیمی نژاد - شقاقیان

سه شنبه

13/7/95

شهابی

چهارشنبه

14/7/95

کیانی – ابراهیمی نژاد

پنج شنبه

15/7/95

آزادی

جمعه

16/7/95

دهقانی

شنبه

17/7/95

     خزائی – آزادی -کارده

یک شنبه

18/7/95

سمیع پور - شقاقیان

دوشنبه

19/7/95

اسماعیل زاده

سه شنبه

20/7/95

کارده

چهارشنبه

21/7/95

شقاقیان

پنج شنبه

22/7/95

شهابی

جمعه

23/7/95

ابراهیمی نژاد

شنبه

24/7/95

قبادی

یک شنبه

25/7/95

کارده – حاجیان

دوشنبه

26/7/95

حیدری

سه شنیه

27/7/95

اسماعیل زاده – دهقانی - حیدری

چهارشنبه

28/7/95

زمانی – باقری

پنج شنبه

29/7/95

حاجیان

جمعه

30/7/95

زمانی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-25 11:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ