برنامه  کشیک اکسترن های  گروه روانپزشکی – مهرماه 95

ایام هفته

     تاریخ

بیمارستان حافظ

بیمارستان  ابن سینا

پنج شنبه

1/7/95

میراحمدی

موسوی – صادقی

جمعه

2/7/95

بهمنی

اتباعی – ربانی

شنبه

3/7/95

قنادی

حقیقی – رحیمی

یک شنبه

4/7/95

موسوی

صاف نیت – بهمنی

دوشنبه

5/7/95

صادقی

مختاری – دوانی

سه شنبه

6/7/95

اتباعی

اسفندیاری – عظیمی

چهارشنبه

7/7/95

ربانی

میراحمدی – زارع

پنج شنبه

8/7/95

حقیقی

نیک منش – خزفروش

جمعه

9/7/95

مختاری

قنادی – میراحمدی

شنبه

10/7/95

فریدونی

نیک منش – بخردیان

یک شنبه

11/7/95

زارع – عظیمی

خزفروش – مختاری

دوشنبه

12/7/95

میراحمدی

اتباعی – ربانی

سه شنبه

13/7/95

خزفروش

رحیمی – عظیمی

چهارشنبه

14/7/95

موسوی

صادقی – میراحمدی

پنج شنبه

15/7/95

عظیمی

دوانی – بهمنی

جمعه

16/7/95

نیک منش

بخردیان – زارع

شنبه

17/7/95

اسفندیاری

بهمنی – قنادی

یک شنبه

18/7/95

بخردیان

نیک منش – زارع

دوشنبه

19/7/95

بهمنی

اتباعی – صاف نیت

سه شنبه

20/7/95

صاف نیت

فریدونی – اسفندیاری

چهارشنبه

21/7/95

زارع

صادقی – قنادی

پنج شنبه

22/7/95

دوانی

عظیمی – موسوی

جمعه

23/7/95

رحیمی

خزفروش – حقیقی

شنبه

24/7/95

رحیمی  - قنادی

فریدونی – موسوی

یک شنبه

25/7/95

صاف نیت – اتباعی

بخردیان – دوانی

دوشنبه

26/7/95

حقیقی – خزفروش

صادقی – مختاری - اسفندیاری

سه شنیه

27/7/95

فریدونی – ربانی

دوانی – نیک منش

چهارشنبه

28/7/95

مختاری

حقیقی – بهمنی

پنج شنبه

29/7/95

رحیمی

صاف نیت – بخردیان

جمعه

30/7/95

اسفندیاری

فریدونی - ربانی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-25 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ