بیمارستان ابن سینا

اتفاقات مردان

اتفاقات زنان

بخش 2 مردان

1

بخش 2 مردان

2

زنان  1

زنان 2

 

 (بخش 3 مردان)

1

(بخش 3 مردان)

2

کارده

شقاقیان

شهابی

قبادی

باقری

زمانی

غیاثی

حاجیان

خزایی

کیانی

اتباعی

نیک منش

زارع

سمیع پور

رحیمی

حقیقی

آزادی

ابراهیم نژاد

ربانی

مختاری

صادقی

اسفندیاری

فریدونی

خزفروش

 

 

 

عظیمی

 

دوانی

قنادی

موسوی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-25 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ