برنامه دکتر آرش مولا سال تحصیلی 96-95

شنبه

8:30- 7:30

Morning Report

10-8:30

راند درمانی

11-10

ژورنال کلاب

12-11

فعالیتهای پژوهشی

یکشنبه

راند آموزشی

دوشنبه

8:30- 7:30

Morning Report

10-8:30

راند درمانی

12-10

کلاسهای تئوری

سه شنبه

9:30- 7:30

راند درمانی

10:30-9:30

شورای گروه

12-1:30

گراند راند

چهارشنبه

راند آموزشی

پنج شنبه

8:30- 7:30

Morning Report

10-8:30

راند درمانی

12-10

کلاسهای تئوری یا فعالیتهای پژوهشی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-27 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ