برنامه دکتر آرش مانی سال تحصیلی 96-95 (نیمسال دوم )

شنبه

9:30 - 7:30

روانشناسی عمومی

پردیس صدرا

11-10

ژورنال کلاب

12:30-11

عملی CBT

15-13

Psychology

واحد بین الملل

19-15

مشاور پژوهشی

بیمارستان حافظ

یکشنبه

13-7:30

راند آموزشی مرکز روزانه-

بیمارستان حافظ

21-14

درمانگاه امام رضا(ع)

دوشنبه

11-7:30

اداره مشاوره دانشجویان

14-12:30

روانشناسی سالمندی

19-14

درمانگاه بیمارستان حافظ

سه شنبه

9:30- 7:30

آموزش رزیدنت سال 2 بیمارستان ابن سینا

10:30-9:30

شورای گروه

بیمارستان حافظ

12-10:30

گراند راند    بیمارستان حافظ

13:40-12:30

مرکز روزانه

21-14

درمانگاه امام رضا (ع)

چهارشنبه

12-7:30

راند آموزشی مرکز روزانه

14-12

آموزش دانشکده پزشکی

21-14

درمانگاه امام رضا (ع)

پنج شنبه

8:30- 7:30

گزارش صبحگاهی

12-8:30

کلاس آموزشی – مرکز روزانه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-23 10:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ