برنامه دکتر لعیا احمدزاده سال تحصیلی 96-95

شنبه

8:30- 7:30
Morning Report
بیمارستان ابن سینا

10-8:30
راند بخش
بیمارستان ابن سینا

11-10
ژورنال کلاب
بیمارستان حافظ

12-11

فعالیتهای پژوهشی

یکشنبه

راند آموزشی
بیمارستان حافظ

دوشنبه

8:30- 7:30
Morning Report
بیمارستان ابن سینا

10-8:30
راند بخش
بیمارستان ابن سینا

12-10
کلاسهای تئوری

سه شنبه

9:30- 7:30
راند درمانی
بیمارستان ابن سینا

10:30-9:30
شورای گروه

12-1:30
گراند راند

چهارشنبه

راند آموزشی
بیمارستان ابن سینا

پنج شنبه

8:30- 7:30
Morning Report
بیمارستان ابن سینا

10-8:30
راند بخش
بیمارستان ابن سینا

12-10
کلاسهای تئوری یا فعالیتهای پژوهشی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-27 11:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ