ساعت
ایام هفته
9-8
10-9
12-10
شنبه
 
ژورنال کلاب
بیمارستان حافظ
مشاوره دانشجویی
یکشنبه
راند بخش
بیمارستان حافظ
راند بخش
بیمارستان حافظ
راند بخش
بیمارستان حافظ
دوشنبه
کانسالت
 
سه شنبه
شورای بخش
بیمارستان حافظ
گراند راند
بیمارستان حافظ
چهارشنبه
راند بخش
بیمارستان حافظ
راند بخش
بیمارستان حافظ
راند بخش
بیمارستان حافظ
پنج شنبه
-
-
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-8 11:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ