برنامه دکتر جمشید احمدی سال تحصیلی 96-95

شنبه

8:30- 7:30
Morning Report

10-8:30
راند درمانی

11-10
ژورنال کلاب

12-11
فعالیتهای پژوهشی

یکشنبه

راند آموزشی

دوشنبه

8:30- 7:30
Morning Report

10-8:30
راند درمانی

12-10
کلاسهای تئوری

سه شنبه

9:30- 7:30
راند درمانی

10:30-9:30
شورای گروه

12-1:30
گراند راند

چهارشنبه

راند آموزشی

پنج شنبه

8:30- 7:30
Morning Report

10-8:30
راند درمانی

12-10
کلاسهای تئوری یا فعالیتهای پژوهشی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-27 11:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ