دکتر آرش مانی
رییس مرکز روزانه
دکترای نوروپسیکولوژی

ماریه حسینی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناس امور روانی

آذرمیدخت شهاب
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناس امور روانی

آسیه چنور
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناس امور روانی

مریم حیدری
کارشناس حسابداری
متصدی امور دفتری

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-8 11:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ