اعضاء هيئت علمي گروه طب فيزيکي و توانبخشي

  

دکتر محمدرضا عماد

استاد گروه طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر بهروز کاظمي

استاد گروه طب فيزيکي و توانبخشي

دکتر سيد مصطفي جزايري شوشتري

استاد گروه طب فيزيکي و توانبخشي

دکتر محمدجواد هاديان فرد

معاون آموزش باليني گروه طب فيزيکي و توانبخشي

دکتر عليرضا اشرف

سرپرست گروه طب فیزیکی و توانبخشی -
معاون آموزش تخصصي گروه طب فيزيکي و توانبخشي

دکتر حميد رضا فرپور

استادیار- عضو هيئت علمي

دکتر شراره روشن ضمير  معاون پژوهشي گروه طب فيزيکي و توانبخشي

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-4 10:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ