مسئول برنامه آموزش دستیاری : دکتر عليرضا اشرف  
مقدمه :
هدف از دوره آموزش دستیاری رشته طب فیزیکی و توان بخشی تربیت پزشک متخصصی است که پس از طی دوره دستیاری بتواند خدمات تخصصی و علمی را در محدوده تعریف شده این رشته به جامعه ارایه نماید . در پایان دوره، متخصص این رشته باید آگاهی کاملی از آنا تومی Kinesiolry  سیستم عضلانی – اسکلتیٍ فیزیولوژی و آناتومی اعصاب محیطی و مرکزی، روش انجام و تفسیر مطالعات طب الکترودیاگنوز، تشخیص و درمان انواع سندرم های درد عصبی، اسکلتی-عضلانی، تشخیص اختلالات و نواقص عملکردی در انواع بیماری ها و روش بهبود عملکرد با کمک تکنیک های توان بخشی و فیزیکی را دارا بوده و توانایی های لازم را در حیطه های دانشی، نگرشی و عملکردی کسب نموده و بنواند از این توانا یی ها به شکل فردی و به عنوان رهبر تیم توان بخشی برای پیشگیربی، تشخیص، درمان، توان بخشی و پژوهش در حیطه طب فیزیکی و توان بخشی و در جهت حفظ و ارتقا سلامت جامعه استفاده نماید .
اهداف کلی:
الف- اهداف نگرشی: لازم است دستیاران در طی دوره دستیاری خود به شناخت و ادراک اهداف زیر نایل شوند :
1- پی ریزی یک اساس و بنیان منطقی و علمی جهت کار در رشته تخصصی طب فیزیکی و توان بخشی .
2- ایجاد و نهادینه شدن روحیه کسب علم و دانش طلبی مستمر در سراسر زندگی حرفه ای .
3- درک درست و دید جامع نگر از ارتباط عوامل جسمی، ذهنی، روانی، اقتصادی، اجنماعی و شغلی بر عملکرد و کیفیت زندگی .
4- آشنایی با مدیریت با تاکید بر پرورش خصوصیات رهبری و مدیریت نیروهای انسانی جهت هدایت تیم های چند تخصصی توان بخشی .
5- نهادینه شدن مبانی اخلاق پزشکی ( Ethics ) و کسب آگاهی از مسوولیت های قانونی و حرفه ای خود به عنوان متخصص طب فیزیکی و توان بخشی.
ب- اهداف دانشی: لازم است دستیاران در طی دوره دستیاری خود مطالب زیر را فرا گیرند.
1- دانش جامع از علوم پایه مرتبط با حیطه طب فیزیکی شامل آناتومی کاربردی، حرکت شناسی، فیزیولوژی، نوروفیزیولوژی، فارماکولوژی و اپیدمیولوژی.
2- دانش جامع از طب الکترودیاگنوز و روش های تشخیص فیزیکی، روش های درمان فیزیکی (بویژه مدالیته ها، تمرینات درمانی و طب مانوئل)، بیماری های سیستم عضلانی- اسکلتی و عصبی (بویژه انواع سندرم های درد حاد و مزمن) و توان بخشی و management  انواع بیماری های ناتوان کننده و محدود کننده عملکرد .
3- دانش لازم از سایر علوم نزدیک به حوزه طب فیزیکی شامل روماتولوژی، نورولوژی، جراحی اعصاب، ارتوپدی، قلب و ریه، پوست و ترمیمی.
4- دانش لازم از موارد استفاده و عدم استفاده و تفسیر نتایج انواع روش های تشخیصی آزمایشگاهی، تصویر گری و غیر تصویر گری(بویژه مطالعات یورودینامیک)
ج- اهداف عملکردی و مهارتی: لازم است دستیاران در طی دوره دستیاری خود به مهارت های زیر دست یابند
1- توانایی گرفتن و ثبت شرح حال (وتهیه خلاصه پرونده) منسجم و دقیق
2- توانایی انجام و ثبت معاینه فیزیکی دقیق و کامل .
3- توانایی ارزیابی دقیق از میزان ناتوانی بیمار
4- توانایی تفسیر و مرتبط نمودن تاریخچه معاینه فیزیکی جهت رسیدن به تشخیص و تشخیص های افتراقی مناسب
5- توانایی انتخاب مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین روش تشخیصی
6- توانایی انجام تستها و مشاوره های طب الکترودیاگنوز
7- توانایی تجویز و انجام درمان های فیزیکی شامل مدالیته های فیزیکی ، طب مانیپولاسیون و تمرینات درمانی
8- توانایی انجام انواع تزریقات تشخیصی و درمانی
9- توانایی انتخاب مناسب ترین و عملی ترین اقدام بالینی در شرایط مختلف
10- توانایی برنامه ریزی و اجرای طرح درمان و توان بخشی بیمار و هدایت مناسب تیم توان بخشی .
 
اهداف بینابینی
1- ارزیابی بیمار
2- Gait analysis  
3- طب الکترودیاگنوز
4- کاربرد مدالیته های فیزیکی
5- اصول ورزش درمانی
6- طب درمان دستی ( Manual Medicine )
7- پروتزها
8- ارتوزها و کفش طبی
9- انواع تزریقات در طب فیزیکی و توان بخشی
10- طب توان بخشی در بیماران دچار سکته مغزی ( stroke)
11- طب توان بخشی در آسیب مغزی ناشی از ضربه ( Trumatic Brain Injury )
12- طب توان بخشی در ضایعات نخاعی ( Spinal Cord Injury )
13- توان بخشی در استئوپروز و بیماری های متابولیک استخوان
14- توان بخشی در اختلالات ستون فقرات
15- طب توان بخشی در سندرم های درد عضلانی
16- توان بخشی در سندرم های درد عضلانی- اسکلتی اندام ها
17- طب توان بخشی در بیما های روماتولوژی
18- توان بخشی در اختلالات نورولوژیک
19- طب توان بخشی در دردهای مزمن
20- توان بخشی پس از شکستگی ها Post fracture Rehabilitation  
21- طب توان بخشی در بیماری های عضلانی ( Myopathy )
22- طب توان بخشی در Sports medicine
23- طب توان بخشی در اختلالات کودکان
24- طب توان بخشی در سالمندان ( Geriatric Rehabilitation )
25- توان بخشی قلبی
26- طب توان بخشی در سوختگی
27- طب توان بخشی در زخم فشاری ( Pressure Ulcer )
28- توان بخشی اختلالات ریوی
29- طب توان بخشی در اختلالات عملکرد روده و مثانه
30- توان بخشی در بیماری های عروقی
31- توان بخشی در اختلالات ارتباطی
32- توان بخشی اختلالات Sexual
33- توان بخشی در بیماران مبتلا به عفونت HIV
34- توان بخشی در اختلالات بلع
35- توان بخشی در بیماران مبتلا به سرطان
36- توان بخشی در بیماران با پیوند عضو.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-4-7 9:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ