معرفي گروه

   

رشته طب فيزيکي و توانبخشي يکي از رشته هاي پزشکي تخصصي باليني مي باشد که به پيشگيري، ارزيابي، تشخيص و درمان بيماريها، اختلالات و ضايعات سيستم اسکلتي، عضلاني عصبي"Neuromusculoskeletal"  پرداخته و همچنين اقدام به ارايه روشهاي مختلف طب توانبخشي به بيماران و نيز افراد داراي ناتواني و معلوليت فيزيکي و شناختي مرتبط در تمام سنين بصورت سرپايي و بستري مي نمايد.

اين تخصص با استفاده از روشهاي طب الکترودياگنوزيس، تزريق تشخيصي و درماني، روشهاي دارويي و فيزيکي (ورزش درماني، مداليته هاي درماني، طب مانيپولاسيون) به تشخيص، درمان و تجويز روشهاي مختلف درماني و توانبخشي در بيماران دچار وضعيت هاي دردناک و شرايط محدود کننده عملکرد و ناتوان کننده فيزيکي و شناختي پرداخته و بر جلوگيري از عوارض ناشي از معلوليت تاکيد دارد.

متخصص اين رشته بايد قادر به تشخيص، درمان و ارائه روشهاي مختلف درماني و توانبخشي براي بيماريها و ناتواني هاي عصبي، اسکلتي- عضلاني(از جمله ورزشي و شغلي) و ناتواني ساير سيستم ها و اداره طولاني مدت بيماران معلول باشد. همچنين بايد بتواند رهبري و هدايت تيم هاي توانبخشي چند رشته اي را براي ايجاد حداکثر بهبودي و ارتقا عملکرد فيزيکي، رواني، اجتماعي و شغلي در افرادي که توانايي آنها در اثر بيماري، تروما، نقص مادرزادي يا درد محدود شده را بر عهده بگيرد.

 

اهداف و رسالت کلي گروه

 

 رسالت رشته طب فيزيکي و توانبخشي تربيت نيروهاي متخصص کارآمد متناسب با نيازمنديهاي کشور است که با استفاده از روشهاي الکترودياگنوزيس- تزريق  هاي تشخيصي و درماني- روشهاي دارويي- ورزش درماني و ساير روش هاي درماني و انواع روش هاي توانبخشي به پيشگيري، ارزيابي، تشخيص و درمان بيماراي ها و ضايعات سيستم اسکلتي، عضلاني و عصبي (Neuromusculoskeletal) مي پردازد، همچنين اين رشته رسالت دارد با استفاده از تجارب حاصله و شواهد علمي موجود در تمام زمينه هاي فوق نسبت به انجام پژوهش، توليد علم، نشر مقالات پژوهشي، آموزش و آگاهي عمومي و جامعه پزشکي اهتمام نمايد.

هدف:  آموزش و تربيت متخصصين طب فيزيکي و توانبخشي و نيز آشنايي و آموزش دانشجويان پزشکي به اين رشته تخصصي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-12 15:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ