ن.  علیشاهی
سمت : مسئول دفتر گروه کودکان
شرح وظایف : مسئول امور مربوط به امور ادرای و دانشجویان استیودنت و ....
شماره تماس : 36474298 داخلی 4 و 36125849
 

  
م.  فرهمندی
سمت : متصدی امور دفتری
شرح وظایف : مسئول امور مربوط به دانشجویان فیزیوپاتولوژی اطفال و عفونی- اکسترنها- اینترنها
شماره تماس : 36474298 داخلی 3 و 36125849


 
  
ف. افسر
سمت : متصدی امور دفتری
شرح وظایف : مسئول امور مربوط به اساتید
شماره تماس : 36474298 داخلی 1 و  36125849
 
 

م. روستا
سمت : متصدی امور دفتری
شرح وظایف : مسئول امور مربوط به دستیاران فوق تخصصی و دستیاران تخصصی
شماره تماس : 36474298 داخلی 1 و  36125477
 
 


 
 
 
 
 
 
  
               
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-1 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ