آدرس سایت علمی گروه کودکان

آدرس سایتهای سایر دانشگاههای  ایران

نام دانشگاه

آدرس الکترونیکی

دانشگاه علوم پزشکی اراک                                 /http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل    http://www.arums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی اروميهhttp://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهانhttp://www.mui.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازhttp://ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بابل/http://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس              http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي بوشهرhttp://www.bpums.com/
دانشگاه علوم پزشكي بيرجندhttp://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي تبريز   http://www.tbzmed.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي ايران (تهران)http://www.iums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (تهران)http://www.bmsu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی بهزيستی (تهران)http://behzisty.ir/
دانشگاه علوم پزشكي تهران http://www.tums.ac.ir/
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (تهران)http://www.sbmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی تربيت مدرس (تهران)http://www.medicine.mainpage.net/
دانشگاه علوم پزشكي لرستان (خرم آباد)http://www.lums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي زاهدانhttp://www.zdmu.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://www.zums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir/sabzsmse.htm
دانشگاه علوم پزشكي سمنانhttp://www.sem-ums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كاشانhttp://www.kaums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كرمانhttp://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كردستانhttp://www.muk.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه http://www.kums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي كهكيلويه و بوير احمدhttp://www.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي گلستانhttp://www.golestangums.ir/
دانشگاه علوم پزشكي گيلانhttp://www.gums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي يزدhttp://www.ssu.ac.ir/
دانشكده علوم پزشكي فساhttp://www.fums.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشكي استان قمhttp://www.muq.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-28 14:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ