الف- بیمارستان نمازی
1-اتفاقات کودکان (IVT) و اسکرین
2-اتفاقات نوزادان
3-ICU کودکان
4-بخش F1 شامل بخش نفرولوژی و نورولوژی
5-بخش F2 شامل بخش عفونی و ایمونولوژی
6-بخش E1 شامل بخش کاردیولوژی و اندوکرین
7-ICU نوزادان
8-گوارش کودکان
ب- بیمارستان دستغیب
1-اتفاقات کودکان
2- بخش جنرال کودکان
3- بخش هموفیلی، تالاسمی 
ج- بیمارستان امیر
1-آنکولوژی 1 و2
2-هماتولوژی، اتفاقات و درمانگاه
د- بیمارستان حافظ
1- نرسری حافظ
هـ- درمانگاه امام رضا
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-8-28 14:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ